Izjava privatnosti

Ovo je web sajt (u daljem tekstu „web sajt“) Bayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu „mi“). Za dodatne informacije koje se tiču provajdera web sajta, pogledajte Izdavač stranice.

A. Rukovanje ličnim podacima

Ovim tekstom želimo da Vam pružimo informacije kako se rukuje Vašim ličnim podacima kada koristite naš web sajt. Ako nije drugačije posebno naznačeno, pravni osnov rukovanja Vašim ličnim podacima proističe iz činjenice da je takvo rukovanje uslov za dostupnost funkcionalnosti web sajta koje ste vi tražili (član 12, stav 1, tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

I. Koriščenje našeg web sajta

1. Pristup našem web sajtu

Kada se prijavite na naš sajt, Vaš pretraživač će preneti određene podatke na naš web server. Prenos podataka se radi iz tehničkih razloga i predstavlja uslov koji se mora ispuniti kako bi Vam bile omogućene informacije koje ste tražili. U nameri da Vam se olakša pristup web sajtu, sledeće informacije se prikupljaju, privremeno čuvaju i koriste:

 • IP adresa
 • Datum i vreme pristupa sajtu
 • Razlike u vremenskim zonama prema srednjem vreme po Griniču (GMT)
 • Sadržaj zahteva (određeni sajt)
 • Status pristupa/HTTP statusni kod
 • Prenesena količina podataka
 • Zahtev za pristup web sajtu
 • Pretraživač, jezička podešavanja, verzija softvera pretaživača operativnog sistema i oblasti

Štaviše, kako bismo zaštitili naše legitimne interese, ovakve podatke ćemo čuvati na određeni period kako bi bilo moguće pokrenuti praćenje ličnih podataka u slučaju pokušaja ili stvarnog neovlašćenog pristupa našim serverima (član 12, stav 1, tačka 2 Zakona o zaštiti (1)(b) Opšte Regulative za Zaštitu podataka o ličnosti).

2. Podešavanja „kolačića“

a) Šta su „kolačići“?

Ova veb stranica koristi takozvane „kolačiće“. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na Vašem hard disku preko Vašeg pretraživača. Oni čuvaju određene informacije (npr. Vaše željene postavke jezika ili lokacije) koje nam Vaš pretraživač može ponovo preneti prilikom sledećeg pristupa našem web sajtu (u zavisnosti od životnog veka kolačića).

b) Koje „kolačiće“mi koristimo?

Koristimo 2 kategorije kolačića: (1) funkcionalni kolačići, bez kojih bi se funkcija našeg sajta mogla smanjiti, i (2) opcioni kolačići koji se koriste npr. za web sajt analize i u marketinške svrhe. Naredna tabela sadrži detaljan opis opcionih kolačića koje mi koristimo:

Lista kolačića

Kolačić predstavlja malu količinu podataka (tekstualnu datoteku) koje veb lokacija, kad je korisnik poseti, šalje pregledaču zahtev za čuvanje na uređaju kako bi zapamtio podatke o vama, kao što su željeni jezik ili informacije o prijavi. Te kolačiće postavljamo mi i oni se nazivaju "kolačići prve strane". Koristimo i kolačiće trečeg lica - kao što su kolačići koji ne dolaze iz istog domena na kom se nalazi veb lokacija koju posećujete - a služe za oglašavanje i marketing. Tačnije, kolačiće i ostale tehnologije za praćenje koristimo u sledeće svrhe:

Zaista neophodni kolačići

Ovi kolačići su neophodni da bi veb lokacija funkcionisala i ne mogu se isključiti u našim sistemima. Obično se postavljaju samo kao odgovor na vaše radnje koje predstavljaju zahtev za usluge, kao što je podešavanje vaših preferencija privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca. Naravno, možete koristiti našu veb stranicu bez postavljanja kolačića. U svom pretraživaču možete u bilo kom trenutku da konfigurišete ili potpuno deaktivirate upotrebu kolačića. Ovo, međutim, može dovesti do ograničenja funkcija ili imati štetne efekte na prilagođenost korisnicima naše veb stranice.

Analitički kolačići

Analitički kolačići će nam pomoći da analiziramo vaše korišćenje naše veb stranice. Informacije prikupljene u vezi sa vašim korišćenjem naše veb stranice (npr. URL adresa, naše veb stranice koje ste posetili, tip vašeg pretraživača, podešavanja vašeg jezika, vaš operativni sistem, rezolucija ekrana) biće preneti na server našeg dobavljača, gde će biti uskladištene i analizirane. Odgovarajuć́i rezultati će nam tada biti dostupni u anonimnom obliku. Vaši podaci o korišćenju neće biti povezani sa vašom punom IP adresom tokom ovog procesa. Za više detalja pogledajte Izjavu o privatnosti.

Ciljni kolačići

Mi i naš partner koristićemo ove informacije da bolje prilagodimo naše reklame vama i vašim interesovanjima, da ograničimo broj prikaza iste reklame, da procenimo efikasnost promotivnih kampanja i da bolje razumemo ponašanje posetilaca nakon što su pogledali određeni oglas. Kada posetite drugu veb lokaciju Mreže za oglašavanje, prilagođeni iskačuć́i prozori prilagođeni vašim interesovanjima mogu vam biti predstavljeni na osnovu informacija prikupljenih na našoj veb stranici. Za više detalja pogledajte Izjavu privatnosti.

c) Uz Vašu Saglasnost

Nećemo koristiti opcione kolačiće bez Vaše prethodne saglasnosti (član 12, stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Nakon Vašeg prvog pristupa web sajtu, na našem web sajtu će se pojaviti baner, tražeći od Vas da nam date saglasnost za korišćenje opcionih kolačića. Ukoliko nam date saglasnost, postavićemo kolačić na Vaš računar i baner Vam više neće biti prikazivan, dok traje životni vek tog kolačića. Posle pomenutog perioda, ili ako izbrišete aktivni kolačić, baner će se ponovo pojaviti pri sledećoj poseti našem web sajtu i biće Vam ponovo zatraženo da date saglasnost.

d) Kako zaštititi podešavanja kolačića?

Svakako, možete koristiti naš web sajt bez upotrebe kolačića. U bilo kom trenutku možete ograničiti ili u potpunosti isključiti upotrebu kolačića. Međutim, ovo može imati negativan uticaj na funkcionalnost i pogodnosti korisnika našeg web sajta. Takođe, možete odaberati opcione kolačiće koji se mogu koristiti kao odgovarajuće rešenje za isključivanje u ponuđenoj tabeli gore.

3. Web sajt analiza

Google Analitika

Naša web stranica koristi Google analitiku, uslugu za web analizu od strane Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Google će analizirati Vašu upotrebu naše web stranice u naše ime. U tu svrhu, koristimo, između ostalog, kolačiće koji su detaljnije opisani u gornjoj tabeli. Informacije koje Google prikuplja u vezi sa korišćenjem našeg web sajta (npr. referentni web sajt, koje od naših web stranica posećujete, tip pretraživača koji koristite, podešavanje jezika, operativni sistem, rezoluciju ekrana) biće preneti na Google server u SAD, gde će se čuvati i analizirati. Relevantni rezultati će nam onda biti dostupni u anonimnom obliku. U ovom procesu, Vaši podaci o korišćenju neće biti povezani sa Vašom punom IP adresom. Na našem web sajtu smo aktivirali funkciju anonimnog IP-a koju Google nudi, koja briše poslednjih 8 bitova (tipa IPv4) ili poslednjih 80 bitova (vrsta IPv6) Vaše IP adrese. Štaviše, Google je sertifikovan pod EU-US Privacy Shield-om, koji obezbeđuje adekvatan nivo zaštite podataka u vezi sa obradom podataka od strane Google-a.
Dajete saglasnost za korišćenje web analize, ili preuzimanjem i instaliranjem Google Browser Plugin-a, ili izborom davanja Vaše saglasnosti prema gornjoj tabeli, pri čemu će biti korišćen kolačić sa opcijom za isključenje. Obe opcije će sprečiti upotrebu web analize, samo ukoliko koristite pretraživač na koji ste instalirali dodatak i ako ne brišete isključeni kolačić.
Za dodatne informacije o Google analitici, molimo da pogledate uslove korišćenja Google analitike, principe bezbednosti i privatnosti Google analitike i Google politiku privatnosti.

4. Informacije o neželjenim dejstvima i žalbe na kvalitet

Ova veb lokacija nije namenjena niti kreirana za komunikaciju u vezi sa neželjenim dejstvom, izostanakom dejstva leka, medicinskom greškom; istovetnošću proizvoda ili sumnjom o njegovom krivotvorenju, pogrešnom upotrebom ili upotrebom leka van odobrene primene (off-label); žalbama na kvalitet i/ili drugim primedbama u vezi sa bezbednošću ili kvalitetom Bayer proizvoda.

Ukoliko želite da prijavite sumnju na neželjeno dejstvo ili sumnju u kvalitet Bayer medicinskog proizvoda, molimo kontaktirajte zdravstvenog radnika (svog lekara ili farmaceuta) ili se obratite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (www.alims.rs). Prijavu možete poslati i direktno kompaniji Bayer putem:

Za više informacija kako se obrađuju lični podaci koje podelite sa nama, molimo pogledajte:

Ako nam ipak prijavite neželjeno dejstvo ili druga pitanja u vezi sa bezbednošću ili kvalitetom Bayer proizvoda, imamo zakonsku obavezu da zavedemo vašu prijavu i možda ćemo morati da vas kontaktiramo radi dodatnih informacija. Nakon toga, možda ćemo morati da obavestimo nadležne zdravstvene organe o problemima koje ste prijavili. U tom slučaju, informacije koje ste nam dostavili će biti prosleđene, bez prenošenja informacija pomoću kojih biste mogli biti direktno identifikovani. Takođe, možda ćemo morati da prosledimo ove pseudonimizirane informacije drugim kompanijama članicama naše grupe i partnerima sa kojima sarađujemo u meri u kojoj su oni u obavezi da obaveste svoje nadležne zdravstvene organe.

Primaoci ličnih podataka

Naručena obrada

Za obradu Vaših ličnih podataka u određenoj meri ćemo koristiti specijalizovane pružaoce usluga koji obrađuju Vaše podatke u naše ime (npr. za IT-Support ili usluge u oblaku).

Takve pružaoce usluga pažljivo biramo i redovno pratimo. U skladu sa odgovarajućim ugovorima o obradi podataka, oni će obrađivati lične podatke samo u skladu s našim nalozima.

Povezana društva

Možemo deliti vaše lične podatke s našim povezanim društvima iz Bayer grupe, gde je to potrebno za gore opisane svrhe.

Državni organi i državne institucije

Vaše lične podatke možemo deliti s agencijama za primenu zakona ili drugim državnim organima i državnim institucijama ako je to zakonski potrebno ili potrebno za gore opisane svrhe.

Eksterni advokati

Kako bismo omogućili pravne odluke i pokrenuli ili se odbranili od pravnih tužbi, možemo deliti vaše lične podatke s eksternim advikatima.

Mogući kupci u kontekstu spajanja i akvizicija

Možemo deliti vaše lične podatke s potencijalnim kupcima u slučaju akvizicije, spajanja ili bilo koje druge vrste korporativnog prenosa ili prenosa imovine koji uključuje promenu vlasništva ili kontrole u vezi s nama ili našim uslugama.

II. Obrada podataka izvan EU/EEA

Vaši podaci će, takođe, delimično biti obrađivani u zemljama izvan Evropske Unije ili Evropskog ekonomskog prostora, koje mogu imati niži nivo zaštite ličnih podataka nego što je u zemljama koje pripadaju EU ili EEU. U takvim slučajevima, mi ćemo osigurati da je za Vaše lične podatke obezbeđen dovoljan nivo zaštite, npr. preko zaključivanja specifičnih ugovora sa našim ugovornim partnerima (kopija dostupna na zahtev) ili ćemo Vas pitati za eksplicitni pristanak za takvu obradu podataka.

B. Informacije koje se tiču u Vaših prava

Sledeća prava Vam mogu biti dostupna, u skladu sa primenljivim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

 • Pravo na informisanje o Vašim ličnim podacima koji su skladišteni kod nas;
 • Pravo na zahtev za izmenu, brisanje ili ograničenu obradu Vaših ličnih podataka;
 • Pravo na prigovor na obradu podataka za svrhe iz našeg legitimnog interesa, javnog interesa, ili profiliranja, osim ako ne možemo dokazati da postoje uverljivi, opravdani razlozi koji prevazilaze Vaše interese, prava i slobodu, ili da se takva obrada sprovodi u svrhu potvrde, primene ili obrane pravnih zahteva;
 • Pravo na prenošenje podataka;
 • Pravo da uložite žalbu organu za zaštitu podataka;

U bilo kom trenutku, možete da povučete Vašu saglasnost o prikupljanju Vaših podataka, obradi i njihovom korišćenju. Za dalje informacije, molimo Vas pogledajte prethodna poglavlja koja opisuju obradu podataka baziranu na Vašoj saglasnosti.

Ako želite da iskoristite svoja prava, molimo Vas uputite Vaš zahtev na kontakt koji je naznačen ispod (C).

C. Kontakt

Za bilo kakva pitanja koja se tiču zaštite ličnih podataka, molimo Vas pošaljite e-mail na zastita.podataka.o.licnosti@bayer.com ili kontaktirajte naše lice za zaštitu podataka o ličnosti na adresu:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Bayer d.o.o. Beograd
Omladinskih brigada 88b
11070 Beograd

D. Dopuna Izjave o privatnosti

Možemo ažurirati našu Izjavu o privatnosti s vremena na vreme. Ta ažuriranja će biti objavljenja na našem web sajtu. Stoga, preporučujemo da redovno posećujete sajt kako bi bili informisami o mogućim izmenama.

Poslednji put izmenjena: 08/08/2023