Izdavač stranice

Objavio: Bayer AG, Leverkuzen, Nemačka
koji zastupa Upravni odbor:
Werner Baumann, Chairman
Liam Condon, Hartmut Klusik, Kemal Malik
Wolfgang Nickl, Heiko Schipper, Dieter Weinand

Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51368 Leverkuzen, Nemačka
Tel.: +49 (0)214 30-1

Upis u privrednom registru okružnog suda u Kelnu: 
(Okružni sud): HRB 48248 
Poreski identifikacioni broj: DE 123659859 

Administrator:  Bayer d.o.o. Beograd, Srbija, 
koji zastupa Jelena Tokanović.

Bayer d.o.o. Beograd

Airport City Beograd 
Omladinskih brigada 88b 
11 070 Novi Beograd 
Tel.: +381 11 2070 200 

Preduzeće je registrovano u Agenciji za privredne registre u Beogradu, pod matičnim brojem 
17171526, PIB 100206599, šifra delatnosti 4675 

© Copyright Bayer AG, Leverkusen, Germany